Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Brukerevaluering private rehabiliteringsinstitusjoner

Rehabiliteringsbransjen og helseregionene har et ønske om å levere et best mulig produkt til sine pasienter / deltakere.
For å lykkes med dette, trenger alle rehabiliteringsinstitusjonene, også vi på Hokksund, at hver enkelt pasient / deltaker fyller ut  evalueringsskjema. Skjemaet er anonymisert, men blir likevel lagt inn i en database for HRS og blir i tillegg sammenlignet med tilsvarende institusjoner i landet.
Samlet blir dette et godt verktøy både for Hokksund, Helse Sør-Øst og nasjonalt.
Vi takker hjerteligst for at du hjelper oss i dette arbeidet.

Klikk linken nedenfor for å komme til oppstartssiden for brukerevalueringen. Du kan benytte denne linken hvis du har fått utlevert/tilsendt en påloggingskode ("respondentnøkkel").

Brukerevaluering

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no