Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Brukerutvalg

Marianne Nyland Personskadeforbundet Buskerud (leder)
Solfrid Andresen  LHL Øvre Eiker
Tordis Rustand  Ryggforeningen Drammen og omegn
Anne Line Berglia  lokalt oppnevnt (nestleder)
Bjørg Andreassen  lokalt oppnevnt

Brukerutvalgets oppgaver er:

  • fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
  • bidra med innspill til forbedrings- og omstillingsprosesser, og i øvrige saker som angår tjenestetilbudet
  • bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser
  • arbeide for god kontakt mellom det regionale brukerutvalget og HRS

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no