Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Elektronisk henvisning

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor Helse Sør-Øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF.
(Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv:"RKE". )

 

Hokksund Rehabiliteringssenter er elektronisk tilknyttet Norsk Helsenett, og har løsning for å motta elektronisk henvisning, og sende elektronisk epikrise.
Pga at alle søknader skal sendes til RKE (Regional Koordinerende Enhet), kan vi ikke benytte denne tjenesten.

 

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no