Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Elektronisk henvisning

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor Helse Sør-Øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF.
(Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv:"RKE". )

 

Hokksund Rehabiliteringssenter er elektronisk tilknyttet Norsk Helsenett, og har løsning for å motta elektronisk henvisning, og sende elektronisk epikrise.
Pga at alle søknader skal sendes til RKE (Regional Koordinerende Enhet), kan vi ikke benytte denne tjenesten.

 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no