Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Søknad

Helsepersonell:
Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor Helse Sør-Øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF.
(Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv:"RKE". )

 

GENERELL SØKNADSPROSEDYRE
Fra primærhelsetjenesten:

Dersom du ikke er innlagt på sykehus eller annen institusjon må fastlegen din vurdere behovet for rehabilitering.

Fra sykehus:
Lege eller sykepleier vurderer behovet for rehabilitering. Sykepleier ringer til oss, bestiller plass og ordner søknadspapirene. Etter endt sykehusopphold overføres du direkte til oss.

Varighet på rehabiliteringen vurderes av tverrfaglig team under rehabiliteringsforløpet.

 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no