Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Forskning og utvikling

Unicare Hokksund deltar i et FOU – samarbeid med øvrige rehabiliteringsinstitusjoner organisert gjennom Virke – Rehab. Vi er også medlem i fagnettverk i regi av Regional Kompetanseenhet Rehabilitering (RKR).

Se publikasjoner fra Unicare Hokksund i menyen til venstre

Prosjekter

Her ved Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) har vi kontinuerlig prosjekter gående. Både internt med våre pasienter, men også med samarbeidspartnere på alle nivå. Flere av våre prosjekter er store samarbeidsprosjekter med Helsedirektoratet og Fylkeskommuner.
Noen av disse prosjektene omtales nedenfor

Evaluering av trening for langtidssykemeldte (ARR)

Evaluering av kommunale frislivs-/fysak sentraler (Helsedirektorat)
 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no