Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Historikk

Fra oppstarten i 1933 og fram til i dag har Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) blitt et av de største rehabiliteringssentrene i Norge. HRS behandler årlig rundt 1500 pasienter, og er en del av spesialisthelsetjenesten.

HRS har vært gjenstand for utvidelser helt siden starten. Med ca 100 ansatte er institusjonen en betydelig arbeidsplass, med stor betydning for sysselsettingen i lokalmiljøet.

I 1933 startet Lina og Rasmus Jordahl fysikalsk institutt i en leid verandastue i en villa i Hokksund. Året etter leide de et hus på Loesmoen. Til dette huset hørte et bryggerhus som ble innredet til behandlingsavdeling. Siden huset var relativt rommelig, og noen pasienter kom langveis fra, bodde enkelte pasienter på stedet under behandlingsoppholdet.

Det var tilreisende dagpasienter fra omkringliggende distrikter som i starten utgjorde pasientgrunnlaget. "Bryggerhuset" ble derfor etter hvert utvidet for å gi bedre plass til behandling. Behovet for ytterligere utvidelse meldte seg snart. På grunn av 2. verdenskrig var det svært beskjedent hva en kunne få til. Etter krigen ble det foretatt en vesentlig ombygning av såvel hovedhus samtidig som en sidebygning kom til. "Kurbadet" hadde nå en kapasitet på vel 40 senger.

Ny utvidelse av bygningene ble foretatt i 1973. Dette medførte en økning i sengeantallet til 89. I 1983 ble neste utbygging ferdigstilt med værelses- og salongfløy.

I 1988 ble nye og moderne behandlingslokaler og basseng tatt i bruk.

Høsten og vinteren 2000/2001 ble en ny værelsesfløy innviet, samtidig som eksisterende værelser ble pusset opp.

Samtlige værelser er nå oppgradert.
 


 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no