Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Hofte

Rehabilitering

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet som for eksempel kondisjonstrening og styrketrening kan redusere smerte, og gi funksjonsbedring. Treningen bør tilpasses sykdommens alvorlighetsgrad og foregå kontinuerlig i et livsløpsperspektiv. Økt smerte etter trening kan forventes i noen grad, og er akseptabelt, men den bør være forbigående.
Trening i vann har vist seg å være effektivt for de med hofteplager.

Ved behandling av artrose er det viktig å definere rehabiliteringens formål.
Langvarig smerte, stivhet og nedsatt funksjon er førende for hvilken behandling som gir effekt.
Informasjon om sykdommen er viktig for å forebygge eller snu utvikling av skadelige strukturforandringer i brusk, bein, båndstrukturer og muskler. Videre er smertelindrende tiltak, vektkontroll og fysisk trening sentralt for å optimere og opprettholde den fysiske funksjonen.

Innkomstsamtale med sykepleier ankomstdagen. Påfølgende dag time hos fysioterapeut som undersøker hoften din. Deretter utarbeides rehabiliterings -program tilpasset din sykdomsfase og ditt funksjonsnivå. Fysioterapeuten følger deg under hele oppholdet.
Sentralt i rehabiliteringen er utbedring av funksjonskvaliteter (styrke, bevegelighet, stabilitet etc.) som inngår i gangfunksjonen.
Rehabiliteringen foregår individuelt og i grupper.

Mål

Mål for rehabiliteringen er å gjenvinne opprinnelig funksjonsnivå, eventuelt komme tilbake i arbeid.
Et godt tverrfaglig plan- og samarbeid med konkrete delmål er viktig for å oppnå målsettingen.
Varighet på rehabiliteringen varierer, avhengig av diagnose og måloppnåelse.

Målgruppe

  • Personer med slitasje/smerter i hoften(e)
  • Personer som har fått operert inn protese i en hofte
  • Personer som har hatt skade/brudd i bekkenregionen
  • Personer som har hatt lårhalsbrudd

Inntak

Henvisende instans kan være fastlege, sykehus, manuell terapeut, kiropraktor evt legespesialist.

Oppfølging

I epikrisen, som utarbeides ved avreise, inngår eventuelt føringer for videre medisinsk utredning og rehabilitering. For yrkesaktive i tillegg forhold som bør ivaretas på arbeidsplassen, deriblant spørsmål om friskmelding.

Krav til deg

Du må være motivert for trening og rehabilitering, og være mest mulig selvhjulpen i daglige aktiviteter.

 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no