Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Vårt testpersonell

Testleder Geir Eithun

Utdanning: Mastergrad i Exercise Physiology and Sport Sciences (fra NTNU i Trondheim), med spesialisering i fysisk aktivitet og helse.

Tittel på masteroppgave:“Effective Strength and Endurance Training For Chronic Musculoskeletal Disorders”.

Geir jobber som testleder ved Hokksund Rehabiliteringssenters testavdeling. Denne har han drevet siden oppstarten i 2006. Utover dette har Geir arbeidet som fysioterapeut innen rehabilitering, idrettsmedisin og friskhelse. Han har også lang erfaring som treningsveileder fra ulike treningssenter
 

 

Professor i medisin Jan Helgerud

Jan Helgerud er fra mai 2006 knyttet til Hokksund Rehabiliteringssenter, i forbindelse med utvikling av nyopprettet fysiologisk testlaboratorium, samt bidra til at det etableres relevant forsknings- og fagmiljø ved rehabiliteringssenteret.
Jan Helgerud's CV:
• Jan Helgerud er professor i medisin (idrettsfysiologi) ved det Medisinske fakultet, Norges Tekniske- naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim.

• Jan Helgerud har forsket på begrensninger i oksygentransporten og de fysiologiske tilpasningene ved utholdenhetstrening fra pasient til toppidrettsutøver.

• Han har studert kraft- og kraftutvikling og de fysiologiske tilpasninger som følge av styrketrening.

• Jan Helgerud har en rekke vitenskapelige artikler i internasjonale journaler, han har også vært gjesteprofessor ved flere universitet i USA.

• Jan Helgerud har praktisk erfaring som trener og treningsrådgiver innen en rekke idretter. Han har vært landslagssjef i langrenn og har vært/er rådgiver for en rekke fotball-lag i Champions League (f.eks Celtic FC, Real Madrid FC og Barcelona FC).

 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no