Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Kontaktinformasjon

Avdeling / Funksjon       Tlf Epost
Resepsjon / sentralbord   32 25 32 00 post.hokksund@unicare.no
Inntakskontor   32 25 32 01 inntak.hokksund@unicare.no
Fysikalsk avdeling   32 25 32 20 post.hokksund@unicare.no
Sykepleieavdeling   32 25 32 16

post.hokksund@unicare.no

Hokksund Rehabiliteringssenter, Loesmoveien 79, 3300 Hokksund

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no