Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Kostnader

Alle pasienter betaler en egenandel som er fastsatt av Stortinget. Pr. 1.jan. 2016 er egenandelen kr. 138,-/døgn.

Egenandelen betales kontant i sin helhet innen første tirsdag etter ankomst, egen betalingsterminal.

Ingen egenandel ved fremvisning av Frikort 2.

Manglende betaling kan føre til avbrudd i rehabiliteringen.

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no