Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Nakke/skulder

Rehabilitering

Rehabiliteringstilbud til personer med akutte og langvarige plager i nakke/skulder. Vi følger de nasjonale kliniske retningslinjer for behandling av nakke- og skuldersmerter. Rehabiliteringen kan forebygge plager, redusere sykdomsrisiko og gi bedre livskvalitet (konservativ behandling).

Innkomstsamtale med sykepleier ankomstdagen. Påfølgende dag time hos fysioterapeut som undersøker nakken/skulderen din.
Du får individuelt tilpasset fysikalsk behandling, veiledning, informasjon og treningsprogram. Fysioterapeuten følger deg under hele oppholdet. Kartlegging av videre tiltak i hjemkommunen etter behov.

Sentralt i rehabiliteringen er også gruppeaktiviteter som rygg/nakkeskole, bassenggruppe, trimgruppe, avspenning og turgruppe.
Ved behandling av nakke og skulderplager er det viktig å definere rehabiliteringens formål. Dette gjøres i samarbeid mellom pasient og vårt tverrfaglig team. Fysiske og psykiske faktorer i vektlegges i rehabiliteringen.

Det er viktig med individuelt tilrettelagt behandling og trening. Treningen bør tilpasses sykdommens alvorlighetsgrad og foregå kontinuerlig i et livsløpsperspektiv. Økt smerte etter trening kan forventes i noen grad, og er akseptabelt, men den bør være forbigående.

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet som for eksempel kondisjonstrening og styrketrening kan redusere smerte, og gi funksjonsbedring.
Trening i vann har vist å ha god effekt både for nakke- og skulderplager.

Langvarig smerte og nedsatt funksjon er førende for hvilken behandling som gir effekt.
Informasjon om sykdommen er viktig for å forebygge eller snu utvikling av skadelige strukturforandringer i mellomvirvelskive, brusk, bein, båndstrukturer og muskler. Videre er smertelindrende tiltak, vektkontroll og fysisk trening sentralt for å optimere og opprettholde den fysiske funksjonen.

Mål

Mål for rehabiliteringen er å gjenvinne opprinnelig funksjonsnivå, eventuelt komme tilbake i arbeid.
Et godt tverrfaglig plan- og samarbeid med konkrete delmål er viktig for å oppnå målsettingen.
Varighet på rehabiliteringen varierer, avhengig av diagnose og måloppnåelse.

Målgrupper

  • Personer som har/har hatt prolaps i nakken
  • Opptrening etter prolapsoperasjon og/eller avstivningsoperasjon
  • Personer med degenerative forandringer i nakke/skulder
  • Personer med traume/belastningsskade i nakke/skulder
  • Personer med revmatiske tilstander med affeksjoner i ryggsøylen
  • Personer med uspesifikk smertetilstand i nakke/skulder
  • Personer med osteoporose

Inntak

Henvisende instans kan være fastlege, sykehus, manuell terapeut, kiropraktor evt. legespesialist.

Oppfølging

I epikrisen som utarbeides ved avreise, inngår eventuelt føringer for videre medisinsk utredning og rehabilitering. For yrkesaktive, blir det i tillegg lagt føringer om forhold som bør ivaretas på arbeidsplassen, deriblant spørsmål om friskmelding.

Krav til deg

Du må være motivert for trening og rehabilitering, og være mest mulig selvhjulpen i daglige aktiviteter.

 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no