Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Raskere Tilbake

15.12.2010

Helse Sør-Øst viderefører avtale med Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) om Raskere Tilbake i 2011.

HRS har hatt ordningen Raskere Tilbake siden 2008. Vi kan vise til svært gode resultater: hele 82% av våre deltakere er tilbake i arbeid i løpet av de to første månedene etter endt opphold ved HRS.

Les mer om Raskere Tilbake her.

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no