Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) har fornyet sin avtale med Helse Sør-Øst.

10.11.2010

HRS har fornyet sin kontrakt med Helse Sør-Øst. Avtaleperioden er fra 01.01.2011 til 31.12.2014.

Anbudet hadde en samlet økonomisk ramme på om lag 878 millioner pr. år for Helse Sør-Øst. Totalt 40 tilbydere ga tilbud, av disse var 38 kvalifisert til å delta i konkurransen, 36 tilbydere leverer tjenster fra 2011.

Hokksund Rehabiliteringssenter leverer med dette rehabiliteringstjenester til følgende pasientgrupper; Ortopedi, muskel og skjellettlidelser, arbeidsrettet rehabilitering (sykmeldte), amputerte, nevrologi- og lungepasienter.
 

Viser til vedlagte skjema som synliggjør de ulike pasientgrupper fordelt på dag- og døgntjenster, samt individuelt og gruppetilbud.
 

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no