Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

HRS presenterte egen forskning på internasjonal konferanse 5.november 2010

09.11.2010

Idrettsmedisinsk Høstkongress er en anerkjent kongress internasjonalt for presentasjon av ny forskning innen ortopedi, idrettsmedisin og rehabilitering.

I år fikk Hokksund Rehabiliteringssenter ved vår testleder og fysioterapeut, Geir Eithun, muligheten til å presentere en nylig gjennomført randomisert kontrollert studie (RCT) utført på pasienter med kroniske muskel- og skjelettplager.

Få studier har tidligere studert den fysiologiske effekten av rehabilitering med valide måleredskaper. Denne studien er utført i samarbeid med Det Medisinsk Fakultet ved NTNU i Trondheim.

Denne studien viser at maksimal styrketrening over 85 % av en repetisjons maksimum (1 RM) og kondisjonstrening over 85 % av maksimal hjertefrekvens (HFmax), gjør rehabiliteringen mer effektiv.

Resultatene viser dobbelt så god effekt ved bruk av høy intensitet i treningen, sammenliknet med trening med moderat intensitet for tjenestegruppen Arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Samtidlig viser denne studien ingen økt risiko for skader og frafall sammenliknet med moderat trening. Dette er klinisk relevant for rehabilitering generelt.

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no