Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Ny avdeling

26.11.2010

Mandag 29/11 starter arbeidet med bygging av Avdeling for økt hjelpebehov ved HRS.

Denne avdelingen vil gjøre oss i stand til å ta i mot pasienter med større hjelpebehov enn vi hittil har hatt mulighet til. Byggearbeidet vil pågå over noe tid, og beregnes ferdigstilt februar/mars 2011.

Vi beklager de eventuelle ulemper det pågående arbeidet vil medføre.

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no