Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Ventetid på rehabiliteringsopphold

30.11.2010

Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) har ytelsesavtale med Helse Sør-Øst (HSØ) og er en del av spesialisthelsetjenesten.

Ny avtaleperiode er nå bekreftet for perioden 2011-2015.

HRS avventer imidlertid svar fra HSØ angående ventetid på rehabiliteringsopphold. Ny informasjon vil bli gitt så snart svar fra HSØ foreligger.

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no