Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Fullt hus i sommer

11.08.2011

HRS har holdt åpent i hele sommer. Dyktige medarbeidere, både faste og sommervikarer, og et godt samarbeid med Sentral enhet Rehabilitering, har gjort at vi har kunnet kjøre med fullt belegg i alle sommermånedene.

I løpet av sommeren har fysikalsk avdeling gjennomgått omfattende oppussingsarbeid. Arbeidet ferdigstilles i løpet av denne uken, og avdelingen flytter inn i lyse, moderne lokaler over helgen. Det gis honnør til både pasienter og ansatte for godt humør og fleksibilitet i oppussingsperioden!

Nå går vi høsten i møte - en veldig spennende tid hvor vi blandt annet starter opp med gruppetilbud for lungepasienter, amputerte og parkinsonpasienter.

Vi gleder oss til å ta fatt på nye oppgaver!

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no