Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Hokksund Rehabiliteringssenter ISO sertifisert

18.12.2012

HRS prioriterte i 2012 midler i en deltidsstilling for å tilrettelegge for at rehabiliteringssenteret skulle bli ISO- sertifisert i inneværende år.

Kravet var stilt av Helse Sør-Øst i fbm. hovedavtalen 2011 – 2014.
Den 14. desember kom bekreftelsen, sertifikatet foreligger fra Nemko.

Fysioterapeut Arild Strandbråten fungerer som kvalitetsleder, han har ført arbeidet med oppdatering og utført et stort arbeid med oppdatering og sortering av rutiner og prosedyrer.
Arbeidet er ledelsesforankret, samt at alle andre ansatte er gitt undervisning og engasjert i arbeidet.

Fokuset er satt på avviksbehandling, risikovurdering, lover, forskrifter og andre formaliteter rundt forbedring av senterets kvalitetssikringsarbeid.

Et videre arbeid forutsettes, for at rutiner og prosedyrer etableres og videreutvikles, ansatte drilles, samt at verktøyet å bli en del av arbeidshverdagen.

HRS har fått et nødvendig og godt verktøy som bidrar til å sikre senterets kvalitet fremover.

En ekstra takk til Arild, en ekstra «go» til oss andre.
 

Øyvind Mørk
 

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no