Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Historier fra oppfølgingsdagen

24.10.2012

Etter et år med «oppfølgingsdag» for ARR deltakere (ArbeidsRettet Rehabilitering), kan vi med stor sikkerhet si at mange vellykkede historier har funnet sted.

Vi har ikke noe eksakt tall om hvordan det har gått med samtlige, men mange av deltakerne har berømmet oppholdet og at de har kommet inn i gode treningsrutiner og en mer stabil arbeidssituasjon. Ulike og vellykkede historier har vært publisert i ARR fora tidligere. Deltakere på et ARR opphold har som mange vet hatt ulike utfordringer i livet. Utfordringene er ofte sammensatte og har vedvart over lang tid.

Endringsarbeid er ikke alltid lett etter at man har kommet i et negativt mønster som følge av kroniske tilstander. Mange opplever en spiral som genererer lite energi, lav selvtillit, redusert helse og mulig tap av arbeid. Dette har ofte en negativ innvirkning på deltakeren og dens omgivelser. Vi ønsker med dette sammendraget å belyse noen historier anonymt som kan være med på å forklare oppholdets betydning for enkeltpersoner i en arbeids og treningssituasjon.

Historiene og eksemplene er mange på hvor bra det kan gå med ulike deltakere.  De aller fleste har gjennomført treningen videre og kommet i faste treningsrutiner. De har videreført mye av filosofien vi har i konseptet, hjelp til selvhjelp og egen innsats. En kvinne fra Akershus har fortalt at både jobben og treningen har gitt henne en ny hverdag, som genererer mye overskudd både på og utenfor jobb. Hun forteller at hun har blitt mer sosial og har også fått med seg venninner på trening.

En mann fra Oslo forteller om 100 % tilbakeføring til arbeid, kraftig redusert smerte, mer energi og regelmessig trening. Han beskriver en helt ny hverdag og økt innsikt i sine utfordringer. Deltakeren var tidligere og under oppholdet usikker på hva kroppen tålte. Usikkerheten hadde spredt seg til en mer passiv livsstil med økte smerter enn ønskelig, som resultat. Oppholdet ga han økt innsikt m.h.t egen situasjon, trygghet på at han gjorde det rette, samt at den tidligere treningsgleden gradvis kom tilbake. Kontakten med arbeidsgiver underveis i oppholdet og tilrettelegging på arbeid var avgjørende for at han kom tilbake i sin jobb.

En annen deltaker fra distriktet forteller om bedre dager på oppfølgingsdagen 3 mnd. etter avsluttet opphold. Han forteller om bedret funksjon i hans noe monotone og ensidige arbeidssituasjon. Deltakeren sier han har blitt flinkere til å bruke de naturlige pausene som er i jobben til å gjøre positive tiltak for hans utfordringer. I tillegg sier han at arbeidsgiver har fått en økt forståelse og at dialogen har både blitt tettere og bedre i etterkant. Vedkommende har også begynte å trene regelmessig med flere av sine arbeidskollegaer som også helt klart trengte «et spark bak», forteller deltakeren med et lurt smil.

Disse 3 historiene er ikke unike, men de er med på å synliggjøre nyttigheten av oppfølging av deltakere som har hatt sine utfordringer i arbeidslivet, og i livet generelt. Etter møte med 50-60 personer på ulike oppfølgingsdager, opplever teamet stor nytte av å opprettholde en god oppfølging og dialog med de ulike deltakerne.  Oppfølgingsdagen er en dag hvor vi blant annet oppsummerer erfaringer sett i etterkant av et 4 ukers ARR opphold. ARR teamets målsetting er; økt deltakelse på oppfølgingsdagen, tilpasset hver enkelt deltaker for best mulig å bistå med den aktuelle personens utfordringer.

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no