Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Nytt og spennende aktivitetstilbud i Hokksund!

05.04.2013

Mandag 8. april kl. 1200, starter kurset «Senior Bli Aktiv» på Salto Treningssenter i Hokksund. Kurset er et tilbud til seniorer som ønsker å komme i gang med målrettet fysisk aktivitet og på den måten gjøre noen grep for å møte tiden som senior med en sterkere og mer utholdende kropp.

Kurset går over 12 uker og deltakerne møter i den perioden fysiske utfordringer i balanse-, koordinasjon-, stabilitets-, styrke- og utholdenhetsøvelser.
Deltakerne kan bli inntil 10 år yngre [1] (fysiologisk alder) gjennom utholdenhetsprogrammet.
Styrkeprogrammet sørger for større og sterkere muskler, som bedrer forutsetningene for å klare seg i de daglige aktivitetene i hjemmet og i samfunnet forøvrig.

I tillegg til det fysiske programmet får deltakerne flere kostholdsforedrag av Vivian Furuseth Kaasa. Hun er ansatt som ernæringsfysiolog ved Hokksund Rehabiliteringssenter.

Norge står i den mye omtalte «eldrebølgen» og myndighetene gir stadig råd om hva eldre bør gjøre for å gi seg selv best mulig grunnlag for å møte og mestre alderdommen.
Salto Treningssenter tar utfordringen fra myndighetene og starter et skreddersydd opplegg innenfor fysisk aktivitet og trening for seniorer i Eiker kommunene.

Vedlagt følger et flygeblad med mer informasjon om tilbudet.

Kontakt:
Geir Skinnes
Idrettspedagog

www.saltotreningssenter.no
Telefon: 915 77 762 / 32 25 32 00

[1] Vanlig resultat av 20-25 stk 4x4 intervall økter er 5 ml/kg x min økt maksimalt oksygenopptak, som er det samme som i gjennomsnitt å bli 10 år fysiologisk yngre. (Helgerud et. al)

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no