Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Besøk fra Ringerike sykehus

14.10.2013

Sykepleier Monica Glasrud hospiterte på Hokksund Rehabiliteringssenter første uken i oktober. Monica jobber til daglig ved lungeavdelingen på Ringerike sykehus og videreutdanner seg for tiden til lungesykepleier. I den forbindelse hadde hun lyst til å bli bedre kjent med rehabiliteringstilbudet til lungesyke.

HRS har et gruppebasert rehabiliteringstilbud til KOLS pasienter, og det var interessant for Monica å bli kjent med tilbudet. Hun forteller at mange lungepasienter ønsker seg rehabiliteringsopphold, men at de ofte blir sendt rett hjem etter endt sykehusopphold.

Monica er svært engasjert i sitt fagfelt og brenner for lungepasienter. Hun mener at mange av pasientene fra lungeavdelingen hvor hun jobber har et rehabiliteringspotensiale, og ville hatt god nytte av et opphold ved HRS.

Erfaringene fra hospiteringen ved HRS tas med tilbake til lungeavdelingen på Ringerike sykehus, og vi takker for mange gode råd og innspill fra den engasjerte og blide lungesykepleieren.

Les mer om vårt tilbud til lungepasienter her.

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no