Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Fagdag på HRS

18.12.2014

Onsdag 17. desember gjennomførte Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) en fagdag for ansatte med gjennomgang av hvordan behandlingene skal gjennomføres fra januar 2015. En hektisk og kompakt dag som ga oss faglig påfyll og tverrfaglig samspill.

I forbindelse med ny avtale med Helse Sør-Øst (HSØ), som starter opp 1. januar, hadde vi samlet ca 60 av våre ansatte til en gjennomgang av innhold og struktur, slik at er oppdaterte før vi tar juleferie.
I den nye avtalen er det lagt inn en rekke nye tiltak i våre rehabiliteringsprogram, blant annet endringer i strukturen på behandlingen. Vi starter også opp med to nye ytelser, hjerte og kartleggingsopphold.

Siden den nye avtalen forelå har ansatte jobbet i arbeidsgrupper med planlegging av innholdet i ytelsene og hvordan vi skal gjennomføre behandlingene. HRS har som mål å styrke posisjonen innen rehabiliteringsfeltet i HSØ. Vi ligger langt fremme i dag, men har ambisjoner om å utvikle oss videre. HRS skal være best i HSØ på de ytelsene vi har - dette er et ambisiøst mål som er utfordrende, men oppnåelig.  

Som den første rehabiliteringsinstitusjonen i Norge skal vi bl. a måle effekten av behandlingen gjennom et helt nytt testregime. Dette skal bidra til at behandlingen vi gir blir enda mer effektiv og målrettet. 

Vi har hatt gode resultater på de målinger vi har gjort av behandlingene så langt, og skal nå utvide testingen ytterligere. Ved avreise fra HRS skal pasienten ha en målbar fremgang i forhold til status ved ankomst. Alle behandling som gis skal være kunnskapsbasert og være forankret i vitenskapelige studier. 

Vi gleder oss til jul og juleferie – og ser med stor glede frem til spennende utviklingsarbeid i 2015!

God Jul!

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no