Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Nettverkssamling på Feiringklinikken

10.12.2014

Fredag 5/12 presenterte Hokksund Rehabiliteringssenter sitt nyopprettede tilbud til hjertepasienter på en nettverkssamling på LHL-klinikken Feiring.

Totalt ca 40 personer var tilstede på samlingen - flere institusjoner og kommuner, samt sykehus fra Helse Sør-Øst regionen.

HRS’ presentasjon omhandlet innholdet i vårt tilbud til hjertepasienter og gjennomføringen av rehabiliteringen. Andre temaer på samlingen var samarbeid med kommunene, risikofaktorer for hjertesykdom, kompetanseutvikling innen hjerte, og informasjon fra Helse Sør-Øst.

HRS var fornøyde med dagen – vi knyttet nye kontakter og fikk gode tilbakemeldinger på vår presentasjon.

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no