Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Takk for 12 gode år i Hokksund

09.07.2014

Fra 2002 har jeg vært leder for HRS, en av landets ledende bedrifter/institusjoner innenfor rehabilitering, regionalt og nasjonalt.

Etter ca. 70 års historie, «hoppet» HRSs styre i det og ansatte meg som førstemann utenfor familien, til «å lede skuta», - ville det gå bra, ville familie og medarbeidere godta nytt blod??

Andre enn jeg burde svare, likevel er jeg trygg når jeg uttrykker at bedriftens resultater viser stort engasjement, godt samarbeid og gode resultater i disse årene. Slikt skjer ikke som enkeltmannsarbeid, men ved godt og systematisk samarbeid og samhandling på alle plan!

Jeg er glad for å ha vært leder, likevel mest for at vi har dratt sammen. Det har gitt ønsket resultat for både eiere og driftsselskap!!

Det er ikke riktig eller mulig å navngi personer eller enheter. Organisasjonen var velorganisert i 2002. Bildet er styrket og utviklet gjennom systematisk lederskap i alle avdelinger og i organisasjonen.
Bedriften er fortsatt godt organisert, gjennom sin personalstruktur, tydelige tillitsvalgte, gode rutiner og prosedyrer og ikke minst med tydelig fokus på kvalitetssikkerhet.
Bedriften er av «voksen» årgang, men systematisk vedlikehold og videreutbygging har satt oss i stand til å tilby pasienter, kunder og ansatte gode, sikre og oppdaterte fasiliteter.

Bedriften har alltid satt fokus på faglig dyktighet, herunder organisasjonsplan for ansatte, samt strategisk plan for videreføring. Ansatte fyller de faglige krav som settes til bedriften av oppdragsgiver (Helse Sør-Øst).

HRS står nå foran bedriftens viktigste utfordring – ny løpende driftsavtale med Helse Sør-Øst fra 2015.
Et godt og veldokumentert tilbud er levert. Forhandlinger er gjennomført og alle ansatte er klare til å ta første tak så snart HSØ gir startsignalet i september då.

Etter 42 år i full stilling, godt innenfor «lovligheten» for å kunne kalle seg pensjonist, blir den neste perioden i livet spennende.
Som samfunnsengasjert og fysisk «oppegående», forventes at noen «har bruk for meg» innenfor kirke, omsorgstjenester og/eller andre bistandstjenester, hvor behovet for frivillighet alltid er til stede.
 
Som etterfølger i lederrollen er ny daglig leder tilsatt, han tiltrer 1. september.

Takk for 12 gode år!!

Øyvind Mørk

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no