Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Ny avtale for Hokksund Rehabiliteringssenter

31.10.2014

Hokksund Rehabiliteringssenter har fått ny driftsavtale med Helse Sør Øst fra og med 01.01.2015.

Det var stor jubel ved Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) denne uken. Vi har fått ny og god avtale med Helse Sør – Øst (HSØ) om levering av spesialiserte rehabiliteringstjenester. Avtalen får virkning fra 1.1.2015 og inneholder rehabilitering for pasienter innenfor diagnosegruppene; ortopedi/bruddskader, nevrologi, lungesyke, hjertesyke og muskel/skjelettplager.

For HRS er avtalen en økning fra nåværende avtale både hva gjelder antall pasientplasser og økonomisk volum. Nytt med avtalen er også at den gjøres løpende (dvs den er ikke tidsavgrenset), så vi slipper usikkerhet knyttet til de mer kortsiktige avtalene (2 og 4 år) som har vært gjeldende de siste årene.

På HRS kan vi nå planlegge med lengre tidsperspektiv og vi vil kunne jobbe langsiktig med kompetanseutvikling.  For institusjonen og de ansatte er driften og arbeidsplassene nå sikret på et godt nivå, vi kan videreutvikle gode faglige tjenester. Vi går nå i gang med å forberede oss/planlegge for den nye avtalen. Den nye avtalen inneholder i tillegg til økning på flere av ytelsene vi har hatt, også hjertesykdom som en ny diagnosegruppe i forhold til forrige avtale.
Alle ansatte gleder seg nå til å komme i gang med arbeidet med den nye avtalen, etter å ha ventet på overtid, da tildelingen fra HSØ trakk noe ut.

Pål Stenbro, daglig leder.

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no