Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Nye medlemmer i styret ved HRS

27.05.2015

Det ble avholdt generalforsamling ved HRS 4. mai og nytt styre ble valgt med virkning fra samme dato.

Det sittende styret ble gjenvalgt - i tillegg ble det valgt to nye medlemmer. De to nye medlemmene er Richard Åstrand og Ingrid Kjøller.

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no