Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

OPPUSSING AV PASIENTROM OG KORRIDOR I 3. ETASJE

21.10.2015

Fra 30. november og til ca 26. februar 2016 vil det være byggearbeider i korridoren i 3. etasje, grønt bygg.

Korridoren i 3. etg vil være avstengt og det vil være noe byggestøy og anleggsvirksomhet gjennom hele høsten. Heisen til 3. etg vil være i drift under hele byggeperioden.

Vi totalrenoverer 15 pasientrom - maling, flislagt bad med dusj, nye toaletter/servanter , ny belysning, ventilasjon, himlingsplaterog vindusbytte på alle rom. I tillegg skal korridoren males, få ny belysning, ventilasjon og himling.

I desember vil det også bli byggearbeider i 2. etasje (grønt bygg), men dette vil være begrenset til enkelte pasientrom.

Det kan påregnes arbeider innenfor tidsrommet kl 07 – 19, men støyende arbeider vil begrenses til et kortere tidsrom på dagen. Entreprenøren vil så langt det er mulig ta hensyn for å skjerme våre pasienter.

Vi ber om forståelse for de ulemper oppussingen kan medføre.                                                                                                                                                                                                                                                             

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no