Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

To nye leger ved Hokksund Rehabiliteringssenter

12.10.2015

Tirsdag 6. oktober startet de to siste av våre tre nyansatte leger - Wilhelm Bugge og Agnieszka Gregajtys-Dworak.

Wilhelm Bugge (61), spesialist i generell og ortopedisk kirurgi startet 6. oktober i 100 % stilling ved Hokksund Rehabiliteringssenter. Han kom fra stilling som seksjonsoverlege ved ortopedisk/kirurgisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Han jobbet i over 10 år ved Diakonhjemmet og har tidligere blant annet jobbet ved Ringerike og Ullevaal sykehus. Wilhelm har lang erfaring som kirurg og hadde nå et ønske om å jobbe med pasienter også etter operasjon. Ved HRS vil han være del av et legeteam på 5 leger og ha et spesielt ansvar for alle våre ortopediske pasienter.

   

 

Agnieszka Gregajtys-Dworak (39), spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering startet 6. oktober i 60 % stilling ved Hokksund Rehabiliteringssenter. Hun kom fra stilling ved Vikersund Kurbad hvor hun hadde jobbet siden 2011. Agnieszka er utdannet i Warszawa og har jobbet i Norge siden 2011. Hun har i tillegg en mastergrad i psykologi og jobbet ved rehabiliteringsavdeling på sykehus i Warszawa (2004 - 2010), før hun flyttet til Norge. Agnieszka kombinerer stillingen ved HRS med 40 % stilling ved regional vurderingsenhet i Helse Nord.

 

 

 

 

 

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no