Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Ny lege ved HRS

15.09.2015

Siri Kolflaath er vår nye kollega ved Hokksund Rehabiliteringssenter. Siri startet opp i begynnelsen av september, og har allerede kommet godt i gang.

Siri Kolflaath startet hos oss 7. september som den første av tre nyansatte leger. Hun er 38 år og bosatt på Nesøya. De siste årene har hun jobbet som fastlege ved Regnbuen Helsesenter i Lier. Hun har etter legestudiene spesialisert seg innen fysikalsk medisin og rehabilitering, og har tidligere jobbet ved rehabiliteringsavdeling ved Ullevål- og Telemark sykehus.

Vi er veldig fornøyde med at Siri valgte HRS som sin nye arbeidsgiver. I begynnelsen av oktober starter ytterligere to legespesialister opp hos oss - vi gleder oss.

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no