Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Røykeområde

23.09.2016

På Unicare Hokksund sin eiendom er det kun tillatt å røyke på anvist plass. Vi henstiller til alle våre pasienter å oppholde seg kort tid på røykeplassen, røyking har som kjent innvirkning på helse og derfor bør også røykereduksjon inngå i rehabiliteringen.

Les mer

God sommer fra «østlandets tak» - Gaustadtoppen!

27.06.2016

I slutten av juni tok noen av de ansatte ved HRS turen til toppen av Gaustadtoppen, det ble en fin tur med godt humør og super utsikt.

Les mer

Hokksund Rehabiliteringssenter blir en del av Unicare

15.06.2016

Unicare Holding AS og Kurbad Forvaltning AS er blitt enige om overdragelse av alle aksjer i Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS), fra Kurbad Forvaltning AS til Unicare Holding AS. Fra i dag er dermed HRS en del av Unicare-konsernet.

Les mer

Nye spisetider ved HRS

22.04.2016

Fra og med 1. mai legger vi om på spisetidene ved HRS.

Les mer

HRS på Facebook

15.04.2016

Hokksund Rehabiliteringssenter har nå egen side på Facebook.

Les mer

Forum for hjerte/lunge fysiologi

28.01.2016

To av våre leger og leder av testlaboratoriet deltok på årlig forum innen hjerte/lunge fysiologi i Trondheim  14. og 15. januar.

Les mer

Hospitering ved Drammen sykehus

19.01.2016

To av våre leger hospiterer to dager i januar ved hjerteavdelingen ved Drammen sykehus.

Les mer

Ny medarbeider på HRS

11.01.2016

Elin Diseth startet den 4/1 i full stilling som sekretær i helseavdelingen ved HRS.

Les mer

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no