Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Forum for hjerte/lunge fysiologi

28.01.2016

To av våre leger og leder av testlaboratoriet deltok på årlig forum innen hjerte/lunge fysiologi i Trondheim  14. og 15. januar.

Basis for forumet er normalfysiologi og patofysiologi avgrenset til de organsystemer som er sentralt medvirkende i transport av O2 til og CO2 fra kroppens organer, dvs. sirkulasjon, gassutveksling og ventilasjon.

Ved HRS gjennomfører vi omfattende og grundige tester av kondisjon/maksimalt oksygenopptak og lungekapasitet på flere hundre pasienter hvert år, slik at dette forumet er midt i blinken for vår fagutvikling innen hjerte/lungerehabilitering.

 

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no