Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Hospitering ved Drammen sykehus

19.01.2016

To av våre leger hospiterer to dager i januar ved hjerteavdelingen ved Drammen sykehus.

Dette for å øke kompetansen knyttet til hjerte- og karsykdom, få innblikk i behandlingen ved Drammen og knytte faglige relasjoner mellom hjerteavdelingen og HRS. For HRS er dette meget nyttig kompetansebygging for å gjøre vår hjerterehabilitering enda bedre og kunne få de siste oppdateringer innen hjertebehandling. Vi er veldig glade for den gode kontakten og de muligheter vi får til kompetanseheving gjennom samarbeidet med Drammen Sykehus.

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no