Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Ny medarbeider på HRS

11.01.2016

Elin Diseth startet den 4/1 i full stilling som sekretær i helseavdelingen ved HRS.

Elin er 42 år gammel og kommer fra Solbergelva. Hun tar over jobben etter Britt Wenche Grimnes, som går av med pensjon etter snart 39 år ved HRS.

Elin skal jobbe i resepsjonen i 2. etg med booking av aktiviteter, tiltak og behandlinger i pasienttimeplanene. Hun får en viktig funksjon i koordineringen og samkjøringen av rehabiliteringstiltakene for alle pasienter og våre behandlere. Elin har tidligere jobbet i Vestre Viken helseforetak og har de siste sju årene vært administrasjonssekretær ved Solberg Skole i Nedre Eiker kommune. Hun er gift og har to barn og gleder seg til å få nye utfordringer her på HRS. 

Velkommen!

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no