Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Hokksund Rehabiliteringssenter blir en del av Unicare

15.06.2016

Unicare Holding AS og Kurbad Forvaltning AS er blitt enige om overdragelse av alle aksjer i Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS), fra Kurbad Forvaltning AS til Unicare Holding AS. Fra i dag er dermed HRS en del av Unicare-konsernet.

- Dette vil styrke vår kompetanse og vårt tilbud til pasientene innen rehabiliteringsfeltet, og være et godt tilskudd til Friskvernklinikken og Fram som vi driver i dag. Unicare og HRS ser på samarbeidet som fruktbart og utviklende, og ønsker nå å videreutvikle tilbudet innen rehabiliteringstjenester, uttaler konsernsjef i Unicare Tom Tidemann.

Unicare er blant Norges største private helseforetak, med en betydelig virksomhet innenfor friskvern og rehabilitering, barnevern, psykologtjenester, pleie og omsorg. Unicare har ca 2000 ansatte og opererer fra 38 lokasjoner, de fleste sentralt på Østlandet. Oppkjøpet gjør det mulig å bygge et ytterligere større fagmiljø innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering, og dermed styrke dette tilbudet til befolkningen i regionen Helse Sør-Øst, og i landet for øvrig. Unicare driver i dag to rehabiliteringsinstitusjoner, Friskvernklinikken i Asker og Fram i Rykkinn.

- Vi i HRS ser positivt på oppkjøpet. Vi er i dag et rehabiliteringssenter med høy kvalitet og godt renommé, og vi ser på oppkjøpet som en mulighet for å kunne utvikle senteret videre sammen med Unicare til å bli et framtidens rehabiliteringssenter, sier Pål Stenbro, daglig leder ved HRS.

F.v: styreleder HRS Dennis Åstrand, daglig leder HRS Pål Stenbro, driftsdirektør i Unicare Johan Swärd, konsernsjef i Unicare Tom Tidemann

Hokksund rehabiliteringssenter leverer tverrfaglig, spesialisert rehabilitering til pasientgrupper innen ortopedi, hjerte, lunge, nevrologi, kroniske muskel- og bløtdelssmerter samt pasienter som har plager som er til vesentlig hinder for deltakelse i arbeid, selvstendighet, deltakelse sosialt og i samfunnet. Videre retter tilbudet seg mot pasienter med behov for varig endring i livsstil, trening og mestring. HRS har i dag avtaler med Helse Sør-Øst RHF, og skal fortsette å drifte i henhold til disse.

Fra oppstarten i 1933 og fram til i dag har HRS blitt et av de største rehabiliteringssentrene i Norge, og er en del av spesialisthelsetjenesten. Her behandles årlig rundt 1500 pasienter, og med ca 100 ansatte er institusjonen en betydelig arbeidsplass med stor betydning for sysselsettingen i lokalmiljøet.

- Vi gleder oss til et godt samarbeid. En koordinering av ressurser vil også gi et bedre tilbud til våre ansatte, som vil bli en del av et større fagmiljø. På den måten vil vi også kunne gi et bedre tilbud til pasientene. Framtiden innen rehabilitering ser lys ut, konkluderer Tidemann.

F.v: styreleder i HRS Dennis Åstrand og konsernsjef i Unicare Tom Tidemann

 

 

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no