Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Røykeområde

23.09.2016

På Unicare Hokksund sin eiendom er det kun tillatt å røyke på anvist plass. Vi henstiller til alle våre pasienter å oppholde seg kort tid på røykeplassen, røyking har som kjent innvirkning på helse og derfor bør også røykereduksjon inngå i rehabiliteringen.

Ønsker du hjelp til å redusere røykingen i løpet av ditt opphold ved Unicare Hokksund, kan du ta kontakt med sykepleier eller din fysioterapeut som setter deg i forbindelse med våre røykesluttinstruktører.

Alle må gjøre sine valg og må derfor selv avgjøre hvor mye de røyker når de er innlagt her ved Unicare Hokksund.

Vi oppfordrer røykerne til sammen å hjelpe hverandre til å «røyke kort», og heller være sosiale (og røykfrie) med hverandre andre steder på huset, ute- eller innendørs.

Lykke til med oppholdet, bruk det til beste for din helse!

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no