Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Omkjøring på grunn av gravearbeid

10.11.2017

Skiltet avkjøring til Unicare Hokksund fra Drammensveien er midlertidig stengt grunnet gravearbeid.

Avkjøring vil i denne perioden være krysset Drammensveien/Lyngveien. Se kart her.

 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no