Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Resepsjonen

Tlf. 32 25 32 00

OBS: Reduserte åpningstider i perioden 30/6 - 12/8 2018, se egen oversikt på høyre side

Vanlige åpningstider:  
Mandag - torsdag kl 08.00 - 20.30
Fredag kl 08.00 - 19.30
Lørdag kl 09.00 - 15.00
Søndag kl 14.30 - 20.00

Sykepleieavdelingen i 2.etg er bemannet kl 06.00 - 24.00 (og kan kontaktes for øyeblikkelig hjelp kl 24.00 - 06.00)

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no