Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Diagnoser og sykdommer

Her er linker til nettsteder hvor du kan finne informasjon om diagnoser og sykdommer:

Pasienthåndboka

www.nhi.no

Smil www.smil.uio.no
Alternativ behandling www.nifab.no
Sjeldne tilstander www.rarelink.no
Lommelegen www.lommelegen.no
   
   
   
   
   

 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no