Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Kontaktpersoner:


Pål Stenbro
Daglig leder

Epost: pal.stenbro@unicare.no
Tlf: 32253205 / mob: 416 00 899

 

 


Eva Vetterstad
Økonomi- og personalsjef

Ansvarlig for økonomi og personalområdet på HRS, er medlem i ledergruppe, fagledergruppe og arbeidsgivers representant i AMU. Utdannet bedriftsøkonom og høyskolekandidat på BI, deltatt på spesialstudium innen lønns og personalarbeid i regi av høyskolen på Lillehammer.
Lang og variert ansiennitet på HRS.

Epost: eva.vetterstad@unicare.no
Tlf: 32 25 32 04 / mob: 412 12 354
 


Siri Kolflaath
Sjefslege

Epost: siri.kolflaath@unicare.no

Tlf: 32 25 32 43

 


Hilde Marie Bille
Avdelingsleder Sykepleieavdelingen

Aut. Sykepleier.
Ansvar for et tverrfaglig team bestående av sykepleiere, hjelpepleiere, legesekretær, psykolog og ernæringsfysiolog.

Epost: hilde.bille@unicare.no
Tlf: 32 25 32 60

 


Trine Lise Haagensen
Avdelingleder Fysikalsk Avdeling

Manuellterapeut. Leder i fysikalsk avd. Utdannet som fysioterapeut 1991, manuelltrapeut 1999. Startet på HRS i 1996.
Tidligere erfaring fra annet rehabiliteringssenter og privat fysioterapi.

Epost: trine.haagensen@unicare.no  
Tlf: 32 25 32 22 Mob: 97 02 08 11

 


Kari Wik Risøy
Avdelingsleder Kjøkken/ Kjøkkensjef

Ansvarlig for kjøkken/spisesal.
 

Epost: kari.risoy@unicare.no
Tlf: 32 25 32 37 / 32 25 32 09

 


Mette Grøsland
Avdelingsleder SALTO

Epost: mette.grosland@unicare.no
Tlf: 32 25 32 56

 

 

 

 


Håkon Foss
IKT-ansvarlig

Ansvar for drift og utvikling av datasystemer, telefoni, calling
og TV-system.

Epost: hakon.foss@unicare.no
Tlf: 32 25 33 43 / mob: 404 37 891

 


Gøril Fagerli
Markedsansvarlig

Epost: goril.fagerli@unicare.no
Tlf: 32253305

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no