Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Ventetider

Ventetider ved Hokksund Rehabiliteringssenter:

Tjeneste:              

Individuell døgn:

Individuell dag:

Gruppe:

HJERTE 8 uker 8 uker Ny gruppe 2017: 17/10
LUNGE 13 uker 5 uker Ny gruppe 2017: Fullt

MUSKEL/
SKJELETT

5 uker 8 uker Ny gruppe 2017: 1/8
NEVROLOGI  8 uker 8 uker Ny gruppe 2017: 14/11

ORTOPEDI
fra spesialisthelsetj.

8 uker 8 uker  
ORTOPEDI
fra RKE
10 uker 8 uker  
Kartlegging- og vurderingsopphold

Hjerte 8 uker
Lunge 13 uker
Muskel/skjel. 22 uker

Hjerte 8 uker
Lunge 13 uker
Muskel/skjel. 22 uker

 

 

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no