Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Praktisk informasjon

Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering som drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester. HRS har driftsavtale med Helse SørØst.

Ulike pasientgrupper får tilbud hos oss. Et rehabiliteringsopphold ved HRS kan forebygge utviklingen av plager, redusere sykdomsrisikoen og gi bedre livskvalitet (konservativ rehabilitering).

HRS gir også tilbud om rehabilitering etter operasjon (postoperativ rehabilitering) for pasienter som kommer direkte fra sykehus, eller har vært hjemme en kort periode.

Ved HRS kombineres egentrening med målrettet behandling.

HRS holder til i Hokksund, sentralt i Buskerud, midtveis mellom Drammen og Kongsberg. Vi har en moderne og romslig fysikalsk avdeling, treningsbasseng (34 grader), treningsrom med moderne utstyr tilrettelagt for variert trening, og omgivelser som byr på gode turopplevelser.

 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no