Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Rygg

Rehabilitering

Rehabiliteringstilbud til personer med akutte og langvarige ryggplager. Vi følger de nasjonale kliniske retningslinjer for opptrening og behandling av ryggsmerter.

Vi tilbyr også vurderingsopphold for deg som vil unngå en operasjon i ryggen. Rehabiliteringen kan forebygge plager, redusere sykdomsrisiko og gi bedre livskvalitet (konservativ behandling).

Innkomstsamtale med sykepleier ankomstdagen. Påfølgende dag time hos fysioterapeut som undersøker ryggen din.
Du får individuelt tilpasset fysikalsk behandling, veiledning, informasjon og treningsprogram. Fysioterapeuten følger deg under hele oppholdet. Kartlegging av videre tiltak etter rehabiliteringen i hjemkommunen etter behov.

Gruppeaktiviteter som ryggskole, bassenggruppe, trimgruppe, avspenning, turgruppe, spinning og trening i treningssenter (aerobic, step, pump, core bar, yoga), er også sentrale elementer i vårt tilbud.

Mange vil få ryggsmerter en eller flere ganger i løpet av livet og det er viktig å øke forståelsen for hvordan ryggsmerter kan forebygges og forhindre tilbakefall. Ved behandling av ryggplager er det derfor viktig å definere rehabiliteringens formål. Dette gjøres i samarbeid mellom pasient og vårt tverrfaglige team. Fysiske og psykiske faktorer i vektlegges i rehabiliteringen.

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet som for eksempel kondisjonstrening og styrketrening kan redusere smerte, og gi funksjonsbedring. Aktiviteten bør tilpasses sykdommens alvorlighetsgrad og foregå kontinuerlig i et livsløpsperspektiv. Økt smerte etter trening kan forventes i noen grad, og er akseptabelt, men den bør være forbigående.
Trening i vann har også vist å ha god effekt.

Langvarig smerte og nedsatt funksjon er førende for hvilken behandling som gir effekt.
Informasjon om sykdommen er viktig for å forebygge eller snu utvikling av skadelige strukturforandringer i mellomvirvelskive, brusk, bein, båndstrukturer og muskler. Videre er smertelindrende tiltak, vektkontroll og fysisk trening sentralt for å optimere og opprettholde den fysiske funksjonen.

Mål

Mål for rehabiliteringen er å gjenvinne opprinnelig funksjonsnivå, eventuelt komme tilbake i arbeid.
Et godt tverrfaglig plan- og samarbeid med konkrete delmål er viktig for å oppnå målsettingen.
Varighet på rehabiliteringen varierer, avhengig av diagnose og måloppnåelse.

Målgruppe

  • Personer med uspesifikk smertetilstand i ryggen
  • Personer som har/har hatt prolaps i lenderyggen/brystvirvelryggen
  • Opptrening etter prolaps/avstivningsoperasjon
  • Personer med revmatiske tilstander med affeksjon i ryggsøylen
  • Personer med degenerative (uttalt slitasje) forandringer i ryggsøylen
  • Personer med spinal stenose
  • Personer med osteoporose

Inntak

Henvisende instans kan være fastlege, sykehus, manuell terapeut, kiropraktor evt. legespesialist.

Oppfølging

I epikrisen, som utarbeides ved avreise, inngår eventuelt føringer for videre medisinsk utredning og rehabilitering. For yrkesaktive, blir det i tillegg lagt føringer om forhold som bør ivaretas på arbeidsplassen, deriblant spørsmål om friskmelding.

Krav til deg

Du må være motivert for trening og rehabilitering, og være mest mulig selvhjulpen i daglige aktiviteter.

 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no