Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Styret

Styret ved Hokksund Rehabiliteringssenter:

  • Dennis Åstrand (leder)
  • Anja Lena Jordahl
  • Eva Lisa Jordahl
  • Richard Åstrand
  • Ingrid Kjøller
  • Steinar Knutsen
  • Trine Lise Haagensen
  • Trine Mæhlum
  • Vara: Siri Hauge
  • Vara: Camilla Petterson

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no