Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Klinisk Fysiologisk Testlaboriatorium

Vi tilbyr testing med avansert utstyr og spesialister innen rehabilitering, livsstil og idrett.

Vi tilbyr testing av pasienter, mosjonister og toppidrettsutøvere.

Vi følger internasjonale retningslinjer for testing.
 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no